Köszönöm a Folyamtánc című kötet megjelenésében közreműködő Csapatnak: Fried István – ajánlás, Gálfalvi Ágnes – szerkesztés, kiadás, Hajdú Áron – nyomdai munkák, Jász Attila – kiadás, Murányi János – korrektúra, Vida Gábor – szerkesztés.
Köszönöm családomnak és barátaimnak, akik mellettem álltak az elmúlt öt évben, amíg a könyv készült.
Köszönöm nektek, hogy követitek munkám.